ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแว่นได้ไหม?

21 ส.ค 2564 ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแว่น แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เช็ดแว่น โควิด19

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ทำให้ทุกคนต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการทำความสะอาดกันมากขึ้นซึ่ง “แว่นตา” นับเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราใส่กันอยู่ตลอด โดยจะทำหน้าที่เสมือนโล่คอยป้อ...

อ่านต่อ...