กรอบแว่นตา

รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายจากความบกพร่องในกระบวนการผลิต ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันของแต่ละบริษัทฯ ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าจากร้านศูนย์สายตาสว่าง

การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าสูญหาย
  • ความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะสมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม
  • ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆเนื่องจากการสึกหรอตามอายุการใช้งาน


เลนส์สายตา

หากพบปัญหาในการใช้งาน เช่น ใส่ไม่สบายตา เวียนศีรษะ ร้านศูนย์สายตาสว่างยินดีดูแลและแก้ไขให้จนสามารถใช้งานได้

รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายจากความบกพร่องในกระบวนการผลิต ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันของแต่ละบริษัทฯ ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าจากร้านศูนย์สายตาสว่างและโปรดแสดงใบรับประกันเลนส์

การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าสูญหาย
  • ความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะสมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม
  • ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆเนื่องจากการสึกหรอตามอายุการใช้งาน เช่น รอยขีดข่วนบนเลนส์


การซ่อมแว่นตา

หากแว่นตาเกิดการชำรุดเสียหาย สามารถนำมาที่ร้านได้ โดยเราจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ เพื่อดูแลซ่อมแซมแว่นตาให้กลับมาใช้งานได้ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะมีการแจ้งเพื่อยืนยันการซ่อม