คำแนะนำ : แตะที่รูป 2 ครั้งเพื่อทำการซูม
Essilor (France)

        Essilor(เอสซีลอร์) เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1849 โดยศิลปินผู้ผลิตแว่นตาในปารีส เรื่องราวของ Essilor ถูกสร้างขึ้นมาโดยคงความยอดเยี่ยมไว้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านนวัตกรรม พาร์ทเนอร์ การยอมรับความคิดเห็น และการเห็นคุณค่าของคน

        Essilor ทำการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการระดับสูงทั่วโลก มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก้ไขและป้องกันสุขภาพดวงตาของคน 7.7 พันล้านคนทั่วโลก เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการมองเห็น การมองเห็นที่ดีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การทำงาน การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวได้อย่างเต็มที่ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ Essilor สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาด้านสายตา

        นวัตกรรมถือเป็นหัวใจหลักของ Essilor ที่ช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโตมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น เพื่อที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาด้านสุขภาพการมองเห็น การวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจผู้บริโภคและการดูแลของผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วน คือแก้ไข ป้องกัน และยับยั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตารหัสสินค้า : Essilor (France)
สถานะ : มีสินค้า
หมวดหมู่ : เลนส์สายตา แบรนด์: ESSILOR

รายละเอียด
           Stock Lens (เลนส์สต๊อค)
        Single Vision (เลนส์ชั้นเดียว)
รุ่น
index
         ราคา
 Uncoat  Clear (Uncoat)   [ เลนส์ใส ] 1.5 750
 Crizal Easy Pro  Clear (AS) Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.56 2,700
 Crizal Rock  Clear (AS) Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ]
Airwear 4,500
 Crizal Sapphire HR 
Clear (AS) Blue UV  Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.56 3,500
Airwear 5,000


1.65,000
Transition Signature Gen 8 Grey (AS)   [ เปลี่ยนสีออโต้ ]
1.56 6,600
Airwear 7,200
1.6 7,200
              Lens Lab (สั่งขัดใหม่)
         Single Vision (เลนส์ชั้นเดียว)
รุ่น
index
         ราคา
 Crizal Rock 
Clear   [ เลนส์ใส ] 1.5 2,700

Airwear 6,000

1.6 6,000
1.67 11,700
1.74 14,100
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 3,900
Airwear 7,200
1.6 7,200
1.67 12,900
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 9,300
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ ) 1.6 12,600
1.67 18,300
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 9,300
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 12,600
1.6 12,600
1.67 18,300
Transition XTRActive Polarized   [ เปลี่ยนสีออโต้ & โพลาไรซ์ ] 1.5 13,800
1.6 17,100
1.67 22,800
 Eyezen  Clear Blue UV Capture Plus 0.4 1.5 4,500
 Plus/ Pro/ Max  Clear Blue UV Capture Pro 0.6 / Max 0.85 1.5 5,700
Clear Blue UV Capture Plus 0.4 / Pro 0.6 / Max 0.85 Airwear 7,500
[ กรองแสงสีฟ้า ] 1.6 7,500
1.67 12,600
1.74 13,800
Transition Style Colors Gen 8 Plus 0.4 1.5 9,600
Transition Style Colors Gen 8 Pro 0.6 / Max 0.85 1.5 10,500
Transition Style Colors Gen 8 Plus 0.4 / Pro 0.6 / Max 0.85 1.6 12,600
[ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.67 17,700
Transition Signature Gen 8 Plus 0.4 1.5 9,600
Transition Signature Gen 8 Pro 0.6 / Max 0.85 1.5 10,500
Transition Signature Gen 8 Plus 0.4 /Pro 0.6 / Max 0.85 Airwear 12,600
[ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.6 12,600
1.67 17,700
1.74 19,800
 Eyezen Start  Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 4,500
Airwear 7,500
1.6 7,500
1.67 12,600
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 9,600
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ ) 1.6 12,600
1.67 17,700
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 9,450
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 12,600
1.6 12,600
1.67 17,700
 Digital Wrap  Clear   [ เลนส์ใส ] 1.5 8,400
 Single Vision ( ชั้นเดียว )  Airwear 12,900
1.67 15,900
Xperio (Polarized)   [ โพลาไรซ์ ] 1.5 10,200
Airwear 14,700
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 13,200
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 17,700
 Stylistic 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 11,700
 Single Vision ( ชั้นเดียว )  Airwear 17,700
1.67 21,600
Xperio (Polarized)   [ โพลาไรซ์ ] 1.5 14,100
Airwear 20,100
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 17,100
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 23,100
1.67 27,000
                    Progressive
          (เลนส์มองชัดทุกระยะไร้รอยต่อ)
รุ่น
index
         ราคา
 Varilux Start 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ]
1.59,000


Airwear12,600


1.612,600

Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ]
1.514,100

( สี เทา, น้ำตาล, เขียว )
Airwear17,400


1.617,400
 Varilux Liberty 3.0 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 12,000
Airwear 16,500
1.6 16,500
1.67 20,700
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 18,300
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ ) 1.6 22,800
1.67 27,000
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 18,300
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 22,800
1.6 22,800
1.67 27,000
 Varilux Comfort Max 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 15,600
Airwear 20,400
1.6 20,400
1.67 27,000
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 22,200
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ ) 1.6 27,000
1.67 33,600
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 22,200
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 27,000
1.6 27,000
1.67 33,600
 Varilux Physio 3.0 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 20,700
Airwear 26,700
1.6 26,700
1.67 35,700
Clear   [ เลนส์ใส ] 1.74 55,800
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 30,300
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ ) 1.6 36,300
1.67 45,300
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 30,300
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 36,300
1.6 36,300
1.67 45,300
 Varilux X Series 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 32,700
Airwear 39,300
1.6 39,300
1.67 52,200
1.74 84,000
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.6 51,900
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ ) 1.67 64,800
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 43,200
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 51,900
1.6 51,900
1.67 64,800
1.74 96,600
 Digital Wrap
Clear   [ เลนส์ใส ] 1.5 12,900
 Progressive  Airwear 16,800
1.67 21,300
Xperio (Polarized)   [ โพลาไรซ์ ] 1.5 18,300
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 22,200
Transition Style Colors Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 18,900
( สี ม่วงอเมทิสต์, น้ำเงินแซฟไฟร์, น้ำตาลแอมเบอร์, เขียวเอมเมอรัลด์ )
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.67 18,900
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว )
1.5 27,300
 Stylistic 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 21,300
 Progressive  Airwear 27,300
1.67 36,000
Xperio (Polarized)   [ โพลาไรซ์ ] 1.5 25,200
( สี เทา, น้ำตาล ) Airwear 31,200
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 31,200
( สี เทา, น้ำตาล, เขียว ) Airwear 37,200
1.67 45,900

     Occupational Lens (เลนส์เฉพาะทาง)
รุ่น
index
         ราคา
 Bi-Focal 
Clear Flat Top   [ เลนส์ใส ] 1.5 3,000
Airwear 5,100
Transition Signature Gen 8 Flat Top   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 7,500
( สี เทา, น้ำตาล )
 MyopiLux 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 5,100
Airwear 8,400
1.6 8,400
1.67 10,800
Transition Signature Gen 8   [ เปลี่ยนสีออโต้ ] 1.5 9,600
( สี เทา, น้ำตาล ) Airwear 12,900
1.6 12,900
1.67 15,300
 Varilux Digitime 
Clear Blue UV Capture   [ กรองแสงสีฟ้า ] 1.5 6,300
Airwear 10,200
1.6 10,200
1.67 14,400