เลนส์ย่อบาง เหมาะกับค่าสายตาเท่าไหร่?

29 เม.ย 2563 เลนส์ เลนส์แว่นตา เลนส์ย่อบาง index ความหนาเลนส์ เลนส์บาง

ตัดแว่นทั้งที ทุกคนก็ต้องอยากได้เลนส์บางๆ ไม่หนาเตอะล้นกรอบแว่นออกมา โดยเฉพาะคนที่มีค่าสายตาเยอะๆ จะใช้เลนส์แบบบางสุดราคาก็สูง แต่ถ้าไม่ย่อบางเลนส์ก็หนา แล้วต้องทำอย่างไรดีบทความนี้จะมาแนะนำว่าค่าสายต...

อ่านต่อ...